هوش مصنوعی و ویدئو آنالیتیک

رویکردی نوین در تعامل با راهکارها و واکنش فوری به رویدادهای امنیتی با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های آنالیز تصاویر

تشخیص پلاک خودرو

تشخیص خودکار پلاک خودروها و ارتباط دادن به تصاویر زنده و ضبط شده

قابلیت تمرکز بر رویدادها

راهکار هوشمند برای تمرکز اپراتور بر رویدادهای مهم

شناسایی چهره

شناسایی دقیق چهره فرد مورد نظر با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی

جستجو با مشخصات ظاهری

جستجوی سریع فرد یا خودروی مورد نظر در تصاویر همه دوربین‌ها

تشخیص فعالیتهای غیرعادی

تشخیص فوری و دقیق رفتارهای غیرعادی سوژه‌ها

تشخیص حرکات غیرعادی

تشخیص فوری و دقیق هر نوع حرکت غیرعادی در صحنه

الگوریتم‌های آنالیز خودفراگیر

تشخیص بی‌درنگ و دقیق سوژه‌ها و حرکات بدون آلارم کاذب

نسل جدید الگوریتم‌های آنالیز

آنالیز هوشمند تصاویر با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق