تشخیص حرکت نامعمول (Unusual Motion Detection)

اویجیلون با ارائه تکنولوژی تشخیص حرکت نامعمول (Unusual Motion Detection) سطح جدیدی از هوشمندی را به دوربین‌های خود اضافه کرده است. با این تکنولوژی، دوربین‌هایی که دارای قابلیت ویدئو آنالیتیک نیستند نیز قادر به آنالیز تصاویر و تشخیص هرگونه حرکت و تغییر غیرعادی در سرعت، جهت و موقعیت سوژه هستند.

بدون اینکه نیازی به انجام تنظیمات و یا تعریف قوانین از قبل باشد، با استفاده از الگوریتم‌های آنالیز بطور پیوسته همه حرکات و تغییرات عادی محیط فراگیری شده و هر گونه حرکت نامعمول تشخیص داده شده و تصویر شامل آن برای اپراتور علامت‌گذاری می‌شود.

تکنولوژی تشخیص حرکت غیرعادی (UMD) با مشخص کردن حرکات غیرعادی باعث می‌شود تا اپراتورها به جای اینکه ناچار به صرف ساعت‌ها وقت برای بررسی تصاویر ضبط شده همه دوربین‌ها باشند، بتوانند تنها در چند دقیقه رویدادهای غیرعادی را از میان حجم بالای تصاویر ضبط شده بیابند.

تکنولوژی تشخیص حرکت نامعمول (UMD) از طریق نرم‌افزار مدیریت تصاویر اویجیلون (ACC)، شما را قادر به جستجوی بسیار سریع در طی چند دقیقه در میان حجم انبوه تصاویر و ساعت‌ها ویدئوی ضبط شده می‌سازد.

دوربین‌های اویجیلون سری آنالیتیک H4A، سری مینی‌دام H4M و H5M و سری H4SL و H5SL دارای تکنولوژی هوشمند تشخیص حرکت نامعمول هستند.

اویجیلون، تکنولوژی UAD را نیز برای تشخیص هرگونه فعالیت غیر عادی ارائه کرده است.

بیشتر بدانید