تشخیص، آنالیز و طبقه‌بندی سوژه‌ها با دوربین‌های آنالیتیک اویجیلون

اویجیلون دارای رتبه برتر به عنوان محبوب‌ترین تکنولوژی ویدئو انالیتیک در میان برترین کمپانی‌های بین المللی بر اساس نظرسنجی سایت مرجع IPVM

رتبه 1 ویدئو آنالیتیک در نظرسنجی سال 2016

رتبه 1 ویدئو آنالیتیک در نظرسنجی سال 2018

رتبه 1 ویدئو آنالیتیک در نظرسنجی سال 2020

رویدادهای آنالیتیک اویجیلون

رویدادهای تکنولوژی ویدئو آنالیتیک اویجیلون برای تشخیص و طبقه‌بندی اشیاء

OBJECTS IN AREA

 • OBJECTS IN AREA

  اگر تعداد مشخصی از اشیاء به مدت بیشتر از زمان تعیین شده در ناحیه مورد نظر حضور داشته باشند، این رویداد فعال می‌شود. اشیاء ممکن است از قبل در این ناحیه حضور داشته و یا از بیرون وارد محیط شده باشند. این رویداد تنها در صورتی فعال می‌شود که تعدادی مشخص از اشیاء تشخیص داده شوند و دیگر اشیاء موجود غیر از آن‌ها باعث فعال شدن رویدادهای دیگر نمی‌شوند.

OBJECT LOITERING

 • OBJECT LOITERING

  اگر هر شیء بیش از مدت زمان آستانه در ناحیه مورد نظر (RoI) بماند این رویداد فعال می‌شود. هر یک از اشیاء یک رویداد را فعال می‌کنند.
  هر وقت که سوژه ناحیه مورد نظر را ترک کند و یا مدت زمان تعریف شده برای رویداد تمام شود، این رویداد ریست می‌شود.

OBJECTS CROSSING BEAM

 • OBJECTS CROSSING BEAM

  اگر تعداد مشخصی از اشیاء از مرز تعیین شده در جهت مشخص شده طی مدت زمان آستانه عبور کنند، این رویداد فعال می‌شود.
  در صورتی که تعداد اشیاء یک باشد، رویداد بعد از سپری شدن زمان آستانه فعال می‌شود.

OBJECT STOPS IN THE AREA

 • OBJECT STOPS IN AREA

  اگر تعداد مشخصی از اشیاء در ناحیه مورد نظر متحرک باشند و سپس برای مدت زمان بیش از مقدار آستانه متوقف شوند، این رویداد فعال می‌شود.

  به ازای هر شیء که متوقف می‌شود، یک رویداد فعال شده و تا 15 دقیقه می‌توان آن شیء را ردگیری کرد.

OBJECT APPEARS OR ENTERS AREA

 • OBJECT APPEARS OR ENTERS AREA

  به ازای هر شیء بیش از مدت زمان آستانه در ناحیه مورد نظر این رویداد فعال می‌شود. این شیء ممکن است در ناحیه باشد و یا از بیرون وارد محیط شود.

  به عبارت دیگر به ازای هر شیء یک رویداد مجزا فعال می‌شود.

OBJECT NOT PRESENT IN AREA

 • OBJECT NOT PRESENT IN AREA

  اگر هیچ یک از اشیاء در ناحیه مورد نظر (RoI) برای مدتی بیش از زمان آستانه حضور نداشته باشند، این رویداد فعال می‌شود.

OBJECTS ENTER AREA

 • OBJECTS ENTER AREA

  اگر تعداد معینی از اشیاء مشخص شده در میدان دید طی مدت زمان آستانه وارد ناحیه مورد نظر (RoI) شوند، این رویداد فعال می‌شود. اگر تعداد اشیاء یک باشد، این رویداد بعد از طی شدن زمان آستانه فعال می‌شود.

  ناحیه RoI باید کوچکتر از میدان دید دوربین باشد زیرا این رویداد فقط برای تعداد معینی از اشیاء فعال می‌شود که وارد RoI شوند و دیگر اشیاء موجود باعث فعال شدن رویداد نمی‌شوند.

OBJECTS LEAVE AREA

 • OBJECTS LEAVE AREA

  اگر تعداد معینی از اشیاء مشخص شده درون ناحیه مورد نظر (RoI) طی مدت زمان آستانه از RoI خارج شوند، این رویداد فعال می‌شود. اگر تعداد اشیاء یک باشد، این رویداد بعد از طی شدن زمان آستانه فعال می‌شود.

  ناحیه RoI باید کوچکتر از میدان دید دوربین باشد زیرا این رویداد فقط برای تعداد معینی از اشیاء فعال می‌شود که RoI را ترک کنند و دیگر اشیاء موجود باعث فعال شدن رویداد نمی‌شوند.

DIRECTION VIOLATED

 • DIRECTION VIOLATED

  اگر هر شیء تا زاویه 22 درجه نسبت به جهتی که به عنوان جهت ممنوع مشخص شده است طی مدت زمانی بیش از زمان آستانه حرکت کند، این رویداد فعال می‌شود.

  برای هریک از اشیاء طبقه‌بندی شده که در این جهت غیرمجاز حرکت کنند، یک رویداد فعال می‌شود.

CAMERA TAMPERING

 • CAMERA TAMPERING

  در صورتی که تغییرات ناگهانی در صحنه ایجاد شود، این رویداد فعال می‌شود.